Ernæringsassistent

Din praktik som ernæringsassistentelev i Københavns Kommune.

beskrivelse af praktikforløb er under udarbejdelse