Københavns Kommunes logo

Dokumentation af samtaler

Det er nemt og hurtigt at skrive referat af dine samtaler med det fælles dokumentationsskema.

Referatet er et vigtigt værktøj, for det sikrer, at vi handler målrettet i forhold til elevens progression og læring under uddannelsen. 

God dokumentation er også med til at fremme samarbejdet mellem praktiksteder og Uddannelse København.     

Du skal udfylde et dokumentationsskema, når du holder samtale med eleverne. Skemaet er også et redskab til dig, så du nemmere kan gemme og huske de vigtigste pointer fra elevsamtalerne. 

Der er ét fælles skema til dokumentation for alle praktiksteder, og du kan bruge det til alle typer af samtaler: 

  • Startsamtalen 
  • Fraværssamtalen 
  • Elevsamtalen mv. 

Lav gerne dine egne noter 

Det kan være en god idé, at du løbende tager notater om elevens progression og udvikling under praktikforløbet. På den måde kan du fx lettere:  

  • Opdage et mønster i elevens fravær og tale med eleven om det 
  • Give feedback i forhold til engagement og læring 
  • Lave en midtvejsevaluering.  

Dokumentationsskema