Fraværssamtale

Er du uddannelsesansvarlig, skal du indkalde eleven til en fraværssamtale, hvis eleven har haft 3 eller 4 perioder med fravær.

Hvis eleven har haft 3 perioder med fravær, skal I indkalde til en fraværssamtale. 

Hvis eleven har fravær under sin prøvetid, skal I følge de retningslinjer, der er beskrevet her. 

En fraværssamtale kan opdeles i fire faser: Før samtalen, under samtalen, efter samtalen og opfølgning på samtalen. Herunder kan du læse mere om, hvad du skal gøre i hver fase. 

Sådan holder I fraværssamtaler

Vis alle

1. Før samtalen

Det er enten dig som uddannelsesansvarlig eller den nærmeste leder, som indkalder eleven til samtale. Det foregår på skrift via EduAdm.

Her skal I oplyse eleven om: 

  • Dato og tidspunkt 
  • Adresse/lokale 
  • Deltagere 
  • Årsagen til samtalen 
  • At eleven har mulighed for at tage en bisidder med til mødet. 

Til samtalen deltager eleven, den uddannelsesansvarlige og evt. oplæringsvejlederen. Er eleven under 18 år, skal elevens forældre eller værge have besked om mødet, og de må også gerne deltage. 

2. Under samtalen 

Under samtalen er det vigtigt, at I laver en handleplan, hvor I beskriver, hvilke konkrete punkter eleven skal arbejde med. I skal også fastsætte en dato for, hvornår I skal mødes igen for at følge op på, hvordan det går.

I skal bruge Skabelon til dokumentation til at skrive et referat af samtalen.  

3. Efter samtalen

Efter samtalen skal du som uddannelsesansvarlig uploade referatet i EduAdm og fortælle eleven, at dokumenterne ligger i EduAdm.

Husk, at de skal være synlige for eleven. 

4. Opfølgning på samtalen

I afholder næste samtale på det tidspunkt, I har besluttet i handleplanen. Til den samtale følger I op på, hvordan det går med eleven, og om eleven er lykkedes med at sænke sit fravær.

Igen skal du som uddannelsesansvarlig skrive referat af samtalen ved at bruge skabelonen til dokumentation og derefter uploade det i EduAdm.

Fortæl eleven, at dokumentet ligger i EduAdm, og husk, at dokumentet skal være synligt for eleven.

For social- og sundhedsuddannelserne

Når du holder fraværssamtaler med social- og sundhedselever, dokumenterer du samtalen i Vejlederuniverset.

Om EduAdm

EduAdm (Education Administration) er Københavns Kommunes elevadministrationssystem.

I EduAdm kan du finde informationer om eleverne, deres uddannelsesplan og dokumenter uploadet af tidligere oplæringssteder eller Uddannelse København. 

Har du behov for sparring?

Har du behov for sparring og samarbejde om et elevforløb, kan du kontakte os.