Vejen til job gennem styrket oplæringsforløb

Hvor finder nyuddannede social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter job?

Uddannelse København har bedt Rambøll undersøge, hvor nyuddannede social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter finder job efter deres uddannelse.

Analysen omfatter alle SOSU-assistentelever og PAU-elever, der er uddannet i Københavns Kommune de sidste 36 måneder. Den giver viden om beskæftigelsesmønster og ansættelsessteder efter uddannelsen.

Rambøll har også interviewet nyuddannede social- og sundhedsassistentelever for at undersøge, hvad der bestemmer deres valg af job, og hvordan vi kan tiltrække flere nyuddannede social- og sundhedsassistenter til job i Københavns Kommune.