Grunduddannelsesstrategi

En fælles handleplan.

Forvaltningerne på tværs af Københavns Kommune har sammen udarbejdet en grunduddannelsesstrategi for de erhvervs- og professionsbacheloruddannelser, hvor der er elever og studerende i oplæring i kommunen.

Strategien gælder for en fireårig periode og indeholder de vigtigste visioner for forvaltningernes arbejde med uddannelserne.

Grunduddannelsesstrategien 2021-2025