Københavns Kommunes logo

Prøvetidssamtale

Som uddannelsesansvarlig eller praktikvejleder skal du udfylde et dialogværktøj, som du skal uploade i EduAdm efter samtalen med eleven.

Det er den uddannelsesansvarlige, der indkalder eleven til samtale om prøvetiden. Allerede fra elevens første praktikdag kan du indkalde til samtale.

Til samtalen deltager eleven, praktikvejlederen og den uddannelsesansvarlige. Inden samtalen skal I alle forberede jer ved at svare på spørgsmålene i dialogværktøjet, og eleven skal have mulighed for at læse Information om prøvetid. 

Under selve samtalen skal I sammen gennemgå spørgsmålene i dialogværktøjet og tale om, hvordan det går med elevens prøvetid. Hvis prøvetiden er forløbet uden problemer, er det kun nødvendigt at afholde ét møde.