Københavns Kommunes logo

Prøvetid

I prøvetiden kan du og dit praktiksted se hinanden an. Praktikstedet skal inden for de første 3 måneder godkende dig, før du kan fortsætte praktikken.

Se filmen om prøvetid

Video Url

Det betyder, at du har 3 måneder til at finde ud af, om faget er noget for dig. Det betyder også, at Uddannelse København kan sige dig op uden varsel, hvis dit praktiksted vurderer, at du ikke er parat eller egnet til at fortsætte uddannelsen. 

Snak med din praktikvejleder undervejs 

I løbet af prøvetiden taler du og din praktikvejleder om, hvordan det går med din praktik, og hvad du evt. skal arbejde ekstra med for at bestå din prøvetid.  

Inden I taler sammen, skal I begge svare på nogle spørgsmål om din praktik. Dem skriver I ind i dialogværktøjet, som du får fra dit praktiksted. Det er vigtigt, du svarer på spørgsmålene inden mødet, for de giver et godt billede af, hvad du er god til, og hvad du evt. skal forbedre.  

I nogle tilfælde kan praktikvejlederen foreslå, at I sammen laver en plan for resten af din prøvetid. 

Når din prøvetid slutter 

Senest 10 uger efter, din prøvetid er begyndt, sender dit praktiksted sin vurdering til Uddannelse København.  

Hvis dit praktiksted godkender din prøvetid, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.  

Hvis dit praktiksted ikke godkender prøvetiden, vil du blive kontaktet af Uddannelse København. 

I brevet fra Uddannelse København vil der stå, hvorfor du ikke kan få godkendt din prøvetid. Der vil også stå, at din ansættelse stopper, hvis du ikke får godkendt prøvetiden. 

Inden det bliver besluttet, har du mulighed for at svare tilbage, om du er enig i de oplysninger, der står i brevet. Du vil få at vide, hvornår du senest kan kommentere på vores oplysninger