Prøvetid

I prøvetiden kan du og dit oplæringssted se hinanden an. Oplæringsstedet skal inden for de første 3 måneder godkende dig, før du kan fortsætte oplæring.

Se filmen om prøvetid

Video Url

Det betyder, at du har 3 måneder til at finde ud af, om faget er noget for dig. Det betyder også, at Uddannelse København kan sige dig op uden varsel, hvis dit oplæringssted vurderer, at du ikke er parat eller egnet til at fortsætte uddannelsen. 

Snak med din oplæringsvejleder undervejs 

I løbet af prøvetiden taler du og din oplæringsvejleder om, hvordan det går med din oplæring, og hvad du evt. skal arbejde ekstra med for at bestå din prøvetid.  

Inden I taler sammen, skal I begge svare på nogle spørgsmål om din oplæring. Dem skriver I ind i dialogværktøjet, som du får fra dit oplæringssted. Det er vigtigt, du svarer på spørgsmålene inden mødet, for de giver et godt billede af, hvad du er god til, og hvad du evt. skal forbedre.  

I nogle tilfælde kan oplæringsvejlederen foreslå, at I sammen laver en plan for resten af din prøvetid. 

Når din prøvetid slutter 

Senest 10 uger efter, din prøvetid er begyndt, sender dit oplæringssted sin vurdering til Uddannelse København.  

Hvis dit oplæringssted godkender din prøvetid, kan du fortsætte din uddannelse som planlagt.  

Hvis dit oplæringssted ikke godkender prøvetiden, vil du blive kontaktet af Uddannelse København. 

I brevet fra Uddannelse København vil der stå, hvorfor du ikke kan få godkendt din prøvetid. Der vil også stå, at din ansættelse stopper, hvis du ikke får godkendt prøvetiden. 

Inden det bliver besluttet, har du mulighed for at svare tilbage, om du er enig i de oplysninger, der står i brevet. Du vil få at vide, hvornår du senest kan kommentere på vores oplysninger