Fravær

Elever må have op til 3 fraværsperioder. Har eleven flere fraværsperioder, indkaldes eleven til samtale med den uddannelsesansvarlige, lederen og/eller Uddannelse København.

Ved en fraværsperiode menes en eller flere sammenhængende fraværsdage
Fravær omfatter sygdom og barn syg.

Når eleven har 4 fraværsperioder

Når eleven har 4 fraværsperioder, er det tid til at inddrage den nærmeste leder.

Det er enten dig som uddannelsesansvarlig eller lederen, der står for at indkalde og afholde en samtale med eleven.

Når eleven har flere end 4 fraværsperioder

Når eleven har flere end 4 fraværsperioder, indkalder Uddannelse København eleven til en fraværssamtale. Vi følger som regel op på samtalen ved at ringe til eleven to uger efter.

Dernæst vurderer vi, om der er behov for flere samtaler med eleven. Vi skriver et referat af samtalerne og uploader dem i EduAdm.

Hvis der er behov for det, kontakter vi dig som uddannelsesansvarlig.