Prøvetidssamtale

Som uddannelsesansvarlig eller oplæringsvejleder skal du udfylde et dialogværktøj, som du skal uploade i EduAdm efter samtalen med eleven.

Det er den uddannelsesansvarlige/eller anden leder, der indkalder eleven til samtale om prøvetid. Allerede fra elevens første oplæringsdag, kan I indkalde eleven til samtale.

Til samtalen deltager eleven, oplæringsvejlederen og den uddannelsesansvarlige/leder. Inden samtalen forbereder oplæringsstedet og eleven sig ved at svare på spørgsmålene i dialogværktøjet. Vejled gerne eleven til at se filmen om prøvetid.

Under samtalen gennemgår I spørgsmålene i dialogværktøjet og taler om, hvordan det går med elevens prøvetid. Hvis prøvetiden er forløbet uden problemer, er det kun nødvendigt at afholde ét møde. Opstår der udfordringer i prøvetiden, er der behov for at oprette en handleplan og afholde opfølgende møder med eleven. Læs mere i vejledningen herunder.

For social- og sundhedsuddannelserne

Når du skal holde prøvetidssamtale med social- og sundhedselever, forbereder, afholder og dokumenterer du samtalen i Vejlederuniverset.