TAL om kultur på jeres arbejdsplads

Samtalekort til vejledning af SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Samtalekortene kan hjælpe jer med at introducere elever med dansk som andetsprog til arbejdspladskulturen på jeres arbejdsplads og reflektere over, hvordan arbejdspladskulturen er på jeres arbejdsplads. Arbejdspladskultur er en selvfølge for erfarne medarbejdere på en arbejdsplads, men kan være svær at få øje på for eleverne.

Materialet er til oplæringsvejledere for SOSU-elever.  

Indhold og opbygning

I kommer til at arbejde med seks temaer, som gør det nemmere at tale sammen om kultur på jeres arbejdsplads. Temaerne er særlige vigtige, når elever med dansk som andetsprog starter i oplæring hos jer.

Der er seks temaer

Hvert tema er bygget op om et eksempel fra oplæring og en kort introduktion til det kulturelle samt fire samtalekort med spørgsmål. For hvert tema kan I tale om, hvordan de uskrevne regler er hos jer, og hvad I synes er ”selvfølgeligt” i hverdagen. Derudover er der en vejledning, der beskriver fremgangsmåden.