Skema til dialog om at arbejde med sprog

Hvis du har elever med dansk som andetsprog, som du gerne vil støtte i at blive endnu bedre til dansk, kan I bruge skemaet.

Skemaet kan bruges til at tale om, hvordan du bedst kan støtte eleven i at arbejde med at blive endnu bedre til dansk, og hvad eleven selv skal gøre.

Der er 10 spørgsmål. I kan vælge nogle af spørgsmålene eller taler om dem alle sammen.

Det vil være en god idé, hvis eleven tager jeres aftaler med til sit næste oplæringssted, så eleven arbejder med sit sprog under alle sine oplæringer.

Skemaet er godt, så I får talt om, hvilke gode greb du kan bruge for at støtte eleven.