Tjenstlig samtale

Som uddannelsesansvarlig kan du indkalde en elev til tjenstlig samtale, hvis elevens indsats er utilfredsstillende eller uacceptabel.

Der kan være flere grunde til at indkalde til en tjenstlig samtale. Det kan fx være, at eleven ikke har overholdt jeres regler og retningslinjer. Eller at eleven har brudt nogle aftaler, I tidligere har lavet. 

Til den tjenstlige samtale er det vigtigt, at I laver en handleplan og aftaler en dato for endnu et møde, hvor I følger op på elevens indsats. 

Bemærk at samtalen IKKE kan munde ud i en tjenstlig sanktion. I kan altså ikke give eleven en påtale eller advarsel, ligesom I ikke kan ophæve eleven. Hvis I ønsker, at en tjenstlig samtale skal følges op med en sanktion, skal Uddannelse København kontaktes, da kun Uddannelse København som arbejdsgiver kan træffe afgørelse om en tjenstlig sanktion (efter partshøring af eleven).

Er eleven stadig i gang med sin prøvetid, skal I ikke indkalde til en tjenstlig samtale, men i stedet bruge Uddannelse Københavns dialogværktøj til at vurdere elevens indsats. 

Sådan afholder I en tjenstlig samtale

Vis alle

1. Før samtalen

Det er enten dig som uddannelsesansvarlig eller den nærmeste leder, som indkalder eleven til samtale. Det foregår på skrift via EduAdm. I skal indkalde eleven mindst fem hverdage før, samtalen skal finde sted. Her skal I oplyse eleven om: 

  • Dato og tidspunkt 
  • Adresse/lokale 
  • Deltagere 
  • Årsagen til samtalen 
  • At eleven har mulighed for at tage en bisidder med til mødet. 

Til samtalen deltager eleven, den uddannelsesansvarlige og evt. oplæringsvejlederen. Er eleven under 18 år, skal elevens forældre eller værge have besked om mødet, og de må også gerne deltage. 

2. Under samtalen

Under samtalen er det vigtigt, at I laver en handleplan, hvor I beskriver, hvilke konkrete punkter eleven skal arbejde med. I skal også fastsætte en dato for, hvornår I skal mødes igen, og følge op på, hvordan det går.

I skal bruge "skabelon til dokumentation" til at skrive et referat af samtalen. I finder skabelonen nederst på denne side.

3. Efter samtalen

Efter samtalen skal du som uddannelsesansvarlig uploade referatet i EduAdm og fortælle eleven, at dokumenterne ligger i EduAdm. Husk, at de skal være synlige for eleven. 

Hvis du vurderer, at der er behov for det, kan du orientere Uddannelse København om samtalen via EduAdm. 

4. Opfølgning på samtalen

I skal holde næste samtale på det tidspunkt, I har besluttet i handleplanen. I kan evt. vælge at holde flere opfølgende samtaler. Til samtalen følger I op på, hvordan eleven arbejder med de punkter, I aftalte til den tjenstlige samtale.  

Igen skal du som uddannelsesansvarlig skrive referat og handleplan ved at bruge "Skabelon til dokumentation" og derefter uploade det i EduAdm. Fortæl eleven, at dokumentet ligger i EduAdm og husk, at dokumentet skal være synligt for eleven.  

Hvis eleven ikke lever op til aftalerne i handleplanen, skal I som oplæringssted kontakte Uddannelse København, der derefter vil overveje, om eleven skal indkaldes til partshøring og tildeles en advarsel, eller om der skal en anden sanktion til. 

Kontakt Uddannelse København