Elevsamtalen kan hjælpe eleven til at gennemføre uddannelsen

Du kan som uddannelsesansvarlig eller oplæringsvejleder indkalde til elevsamtale, hvis eleven ikke lever op til kravene under uddannelsen.

Elevsamtalen kan være et godt redskab, hvis en elev har svært ved at gennemføre sin uddannelse. I skal som oplæringssted indkalde en elev til elevsamtale, hvis eleven ikke lever op til uddannelsens krav. 

Formålet med elevsamtalen er at afklare, om eleven er motiveret til at fortsætte, og sammen sætter nogle mål for, hvordan eleven kan gennemføre sin uddannelse. 

Sådan holder I elevsamtaler 

Før samtalen 

Det er enten dig som den uddannelsesansvarlige eller den nærmeste leder, som indkalder eleven. Det foregår på skrift via EduAdm. Her skal I skrive dato og klokkeslæt, adresse, deltagere og årsagen til samtalen. Til samtalen deltager eleven, den uddannelsesansvarlige og evt. oplæringsvejlederen. Er eleven under 18 år, skal elevens forældre eller værge have besked om mødet, og de må også gerne deltage. 

Lav en handleplan

Under samtalen er det vigtigt, at I laver en handleplan, hvor I beskriver, hvilke konkrete punkter eleven skal arbejde med. I skal også fastsætte en dato for, hvornår I skal mødes igen og følge op på, hvordan det går. I skal bruge skabelonen til dokumentation til at skrive et referat af samtalen. Efter mødet skal du som uddannelsesansvarlig uploade referat og handleplan i EduAdm og give eleven en kopi. 

Følg op på handleplanen

Alt efter behov kan I holde én eller flere samtaler, hvor I følger op på punkterne i handleplanen. Efter hver samtale skal du som uddannelsesansvarlig igen skrive referat og lave en handleplan, uploade i EduAdm og give eleven en kopi af begge dele. Hvis eleven ikke lever op til de aftaler, I laver i handleplanen, er det tid til at indkalde eleven til en tjenstlig samtale.  

Bemærk, at I skal tage fat i Uddannelse København, hvis I ønsker en vurdering af, om eleven skal have en påtale, advarsel eller en anden ansættelsesretlig sanktion.