Der kan ske 3 ting, hvis du ikke lever op til din kontrakt (misligholdelse)

Når du er under uddannelse, er der nogle forventninger til dig. Hvis du ikke lever op til dem, kan det i alvorlige tilfælde ende med, at du bliver opsagt.

Det er vigtigt, at alle ansatte i Københavns Kommune behandler borgerne og hinanden ordentligt. Derfor er der nogle spilleregler, du skal overholde, når du er under uddannelse.  

Du må for eksempel ikke stjæle, virke truende, møde beruset op, være voldelig eller bryde din tavshedspligt.  

Hvis det sker, kan der være tale om, at du ikke lever op til (misligholder) din uddannelsesaftale eller ansættelseskontrakt.   

Der kan ske 3 ting, hvis du ikke lever op til din kontrakt: 

 1. Du kan få en påtale
  Hvis du overtræder en spilleregel, kan Uddannelse København give dig en løftet pegefinger (en påtale). En påtale kan være mundtlig eller skriftlig. Du vil få at vide, hvilken adfærd du skal ændre, hvis du gerne vil fortsætte din uddannelse 
   
 2. Du kan få en advarsel 
  Hvis du bliver ved med at overtræde en bestemt spilleregel, eller hvis du har gjort noget mere alvorligt, kan du få en advarsel. Den får du på skrift. Du vil få at vide, hvad du har gjort, og hvilke konsekvenser det kan få for din uddannelse, hvis du gør det igen. Nogle gange kan en advarsel være tidsbegrænset, og nogle gange gælder den for resten af din uddannelse. Inden du får en advarsel, vil Uddannelse København spørge dig, hvordan du har oplevet sagen (partshøring). I meget alvorlige tilfælde kan det ende med, at du bliver opsagt 
   
 3. Du kan blive bortvist 
  Hvis du har gjort noget meget alvorligt, kan det ske, at du bliver bortvist med det samme. Det sker sjældent. Hvis det sker, må du ikke møde på arbejde. Uddannelse København tager kontakt til dig, så du kan fortælle, hvordan du har oplevet sagen (partshøring). Det er Uddannelse København, der beslutter, om du bliver opsagt, eller du kan fortsætte din uddannelse.