Du vil blive hørt, hvis der er en sag om dig (partshøring)

Du har ret til at vide, hvad din sag handler om. Du har også ret til at fortælle din side af sagen, inden Uddannelse København træffer en beslutning.

Se filmen om partshøring

Video Url

Uanset hvad sagen om dig handler om, vil du altid få at vide, hvorfor der er en sag. Du vil også selv få mulighed for at blive hørt (partshøring).

Der er to grunde til, at vi laver partshøringer: 

  1. Du har ret til at kende de oplysninger, som bliver brugt i en sag om dig 
  2. Du skal have mulighed for at fortælle din side af sagen og kommentere på oplysningerne, inden Uddannelse København tager en beslutning. 

Du får et brev 

Du vil modtage et brev fra Uddannelse København, som fortæller om din sag. Du vil både få at vide, hvad vi overvejer at beslutte, og hvorfor vi overvejer den beslutning. I brevet vil der stå, hvilke oplysninger vi har lagt vægt på i din sag.  

I brevet vil der også stå en frist for, hvornår vi senest skal høre fra dig, hvis du ønsker at komme med input. I dit svar kan du fortælle, hvis der er oplysninger, som mangler, eller hvis der er noget i sagen, du er uenig i.  

Sådan svarer du 

Det er bedst at svare ved at sende os en e-mail eller skrive via EduAdm. På den måde kan du være helt sikker på, at vi har fået de ønskede oplysninger fra dig, inden vi træffer afgørelsen. 

Du kan også vælge at ringe til os.