Regler for ferie, når du er under uddannelse

Som elev har du ret til op til 6 ugers betalt ferie. Du optjener 1.-5. uge i ferieåret og 6. uge i kalenderåret. Derfor er der forskellige regler for din ferie.

Se film om ferie

Video Url

Som elev har du ret til 6 ugers ferie, men det afhænger af, hvornår på året du er ansat. Uddannelse København betaler din ferie, hvis du ikke har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver. 

Du optjener ret til 5 ugers ferie i ferieåret, som løber fra 1. september til den 31. august året efter.

6. ferieuge optjener du i kalenderåret, som løber fra den 1. januar til den 31. december. 

Herunder kan du læse om, hvornår du kan holde din ferie, og hvad du skal gøre, hvis du ikke har optjent ferie, er på barsel eller andet. 

1.-5- ferieuge

Vis alle

Hvad er et ferieår og et ferieafholdelsesår?

Ferieåret er den periode, du optjener ferie. Perioden løber fra den 1. september til den 31. august. 

Ferieafholdelsesåret er den periode, du kan holde din optjente ferie. Perioden er fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år. 

Ret til ferie med eller uden løn

Om du har ret til 5 ugers ferie med løn, afhænger af, hvornår du er startet som elev, og om du har optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver. 

Hvis du har optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver i det pågældende ferieår, skal du holde ferien, inden du kan få betalt ferie af Uddannelse København. Du vil dog aldrig blive trukket for mere end de udbetalte feriepenge.

Du skal sende dine feriepengeoplysninger til Uddannelse København. 

Herunder kan du se, hvordan du har ret til at holde ferie i din ansættelsesperiode:  

Ansat i perioden 1.juli-1.september

Du har ret til at holde den ferie, du selv optjener, i det pågældende afholdelsesår. Du kan se på din lønseddel på sidste side, hvor meget ferie du kan holde. I de efterfølgende ferieafholdelsesår har du ret til 5 ugers ferie med løn. 

Ansat i perioden 2. september-31. oktober

Du har ret til at holde 5 ugers ferie i det pågældende ferieafholdelsesår. Du får ferie med løn, hvis du ikke har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver. I de efterfølgende ferieafholdelsesår har du ret til 5 ugers ferie med løn. 

Ansat i perioden 1. november-30.juni

Du har i det pågældende ferieafholdelsesår ret til 3 ugers ferie med løn. Derudover har du ret til 1 uges ferie med løn i perioden fra den 1. november til den 30. april, hvis der er ferielukket, eller der er planlagt ferie i uddannelsesforløbet (fx juleferie eller vinterferie). 

Du får ferie med løn, hvis du ikke har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver. I de efterfølgende ferieafholdelsesår har du ret til 5 ugers ferie med løn. 

Planlægning og ændring af din ferie

Social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og pædagogisk assistentelever: 

I din uddannelsesplan står der, hvor mange ugers ferie der er planlagt (du kan se din uddannelsesplan på eduadm.dk). Hvis der i uddannelsesplanen ikke er planlagt 5 ugers ferie, kan du selv bestemme over de resterende ferieuger. Ferien skal dog afholdes i en af dine oplæringsperioder, og det skal aftales med oplæringsstedet. Det er oplæringsstedet, der melder din ferie ind til Uddannelse København. 

Hvis du ønsker at ændre din fastlagte ferie, skal du tale med dit oplæringssted. Hvis din ferie bliver ændret, er det dit oplæringssted, som melder ændringen ind til Uddannelse København. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få din ferie ændret.

Det er ikke muligt for dig at holde ferie, når du er i skole, medmindre det er planlagt i dit uddannelsesforløb. 

Elever på alle andre erhvervsuddannelser: 

Er du elev på en anden erhvervsuddannelse, skal du aftale ferie med den elevansvarlige på oplæringsstedet. Den elevansvarlige giver derefter besked til Uddannelse København. 

Restferie

Hvis du ikke holder 5. ferieuge, eller kun holder en del af den, vil ferien efter endt ferieafholdelsesår den 31. december blive udbetalt den 31. marts. Det gælder dog kun den del, du selv har optjent. Det, du ikke har optjent, vil bortfalde. 

Hvis du ikke har holdt 1.-4. ferieuge, vil den ferie bortfalde. 

Hvis du er på barsel og derfor ikke kan holde ferie, vil din ferie blive overført til næste ferieår. 

Hvis du er sygemeldt i en længere periode og derfor ikke kan holde ferie, vil din ferie blive overført til næste ferieår. 

Optjent ferie hos Uddannelse København, når du har afsluttet din uddannelse

Når du stopper på din uddannelse, uanset om du stopper før, du er uddannet, eller når du er færdiguddannet, bliver der regnet på, hvor meget ferie du har optjent, og hvor meget ferie du har holdt. Hvis du har holdt mindre ferie, end du har optjent, får du udbetalt de optjente resterende feriepenge.

Du skal være opmærksom på, at i forbindelse med den nye ferielov skal du have sparet op til din ferie. Derfor skal du tænke dig godt om, når du holder ferie, så du ikke risikerer, at du ikke har noget ferie at holde i resten af ferieåret. 

6. ferieuge

Vis alle

Hvad er et kalenderår og en afholdelsesperiode? 

Kalenderår er den periode, du optjener 6. ferieuge. Perioden løber fra den 1. januar til den 31. december. 

Afholdelsesperioden er den periode, du kan holde din optjente 6. ferieuge. Perioden er fra den 1. maj til den 30. april i det efterfølgende år. 

Ret til 6. ferieuge med løn

Om du har ret til 6. ferieuge, afhænger af, hvornår du er startet som elev. 

Ansat i perioden 1. maj til 30. juni

Du har ret til 6. ferieuge med løn fra første afholdelsesperiode. Du skal holde den 6. ferieuge som hele dage.  

Ansat i perioden 1. juli-30. april

Du har ikke ret til 6. ferieuge i første afholdelsesperiode. I de efterfølgende afholdelsesperioder har du ret til 6. ferieuge med løn. Du skal holde den 6. ferieuge som hele feriedage.  

Planlægning af din ferie

I uddannelsesplanen er der ikke planlagt den 6. ferieuge. Derfor råder du selv over den 6. ferieuge. Du skal dog holde den i en af dine oplæringsperioder, og du skal aftale det med oplæringsstedet.

Det er oplæringsstedet, der melder din ferie ind til Uddannelse København.

Udbetaling af 6. ferieuge

Du kan vælge at få den 6. ferieuge udbetalt – dog kun for den del, du selv har optjent. Du kan finde udbetalingsblanketten nederst på siden.

Vi skal have blanketten senest den 30. september, og udbetaling vil ske efter endt afholdelsesår.

Restferie af 6. ferieuge

Hvis du ikke holder 6. ferieuge, eller kun holder noget af den, vil den resterende ferie blive overført, så du kan holde den senere. Det gælder dog kun den del, du selv har optjent. Det, du ikke har optjent, vil bortfalde. 

Hvis du er på barsel og derfor ikke kan holde 6. ferieuge, vil ferien blive overført, så du kan holde den senere.   

Hvis du er sygemeldt i en længere periode og derfor ikke kan holde 6. ferieuge, vil ferien blive overført, så du kan holde den senere.  

Optjent ferie hos Uddannelse København, når du har afsluttet din uddannelse

Når du stopper på din uddannelse, uanset om du stopper før, du er uddannet, eller når du er færdiguddannet, vil den del, du selv har optjent, men ikke holdt, blive udbetalt med din sidste lønseddel.