Hvis du ønsker fri fra skole eller oplæring

Har du behov for at tage fri, skal det aftales på forhånd. Her kan du læse om, hvem du skal spørge om lov, og om mulighed for fridage med og uden løn. Dette kaldes tjenestefri.

Se filmen om at ønske fri fra skole eller oplæring

Video Url

Fri i op til 2 dage 

Hvis du har brug for at få fri i nogle timer eller maksimalt 2 dage, skal du spørge din skole eller dit oplæringssted om lov.

Det kan f.eks. omfatte mulighed for at deltage i begravelse af nærmeste familie, borgerligt ombud (domsmand, valgtilforordnet, vidneforklaring o.lign.), kontrolbesøg ifm. graviditet samt besøg ved blodbank og akutte læge- og tandlægebesøg.

Det er din skole eller dit oplæringssted, der beslutter, om du kan holde fri i op til 2 dage med løn.

Bemærk at elever følger de regler, der gælder for medarbejdere på oplæringsstedet.

Fri i mere end 2 dage 

Ønsker du at få fri i mere end 2 dage, skal du spørge Uddannelse København om lov. 

Skriv til Uddannelse København ved at udfylde et ansøgningsskema.

Det er Uddannelse København, der beslutter, om du kan holde fri i mere end 2 dage med løn. 

Fri til læge- eller hospitalsbesøg 

Hvis du ønsker at holde fri, fordi du skal til læge eller undersøgelse på hospitalet, kan din skole eller dit oplæringssted bede om dokumentation fra dig.