Du skal til en fraværssamtale, hvis du har meget fravær

Når du er ansat i Københavns Kommune, er det vigtigt, at du kender retningslinjerne for fravær. Der er forskellige regler, der gælder, når du er i skole, og når du er i oplæring.

Se filmen om fravær

Video Url

Sådan gør du, når du bliver syg 

Hvis du bliver syg, mens du er i oplæring, skal du kontakte dit oplæringssted for at give besked om fraværet. Det er forskelligt fra oplæringssted til oplæringssted, hvornår og hvordan du skal tage kontakt, så spørg dit oplæringssted, hvilke regler de har for at melde sig syg. 

Hvis du bliver syg, mens du er i skole, skal du kontakte skolen og melde dig syg. 

Hold god kontakt 

Hvis du er uheldig at være syg i lang tid, er det vigtigt, at du snakker med din oplæringsvejleder eller din kontaktlærer på skolen flere gange undervejs. De kan hjælpe dig med, hvordan du vender tilbage til din uddannelse på den bedste, hurtigste og letteste måde.

Du skal til en fraværssamtale, hvis du har meget fravær

Er du syg i mere end 14 dage i træk, eller har du haft flere fraværsperioder i løbet af din uddannelse, bliver du indkaldt til en fraværssamtale med Uddannelse København.

Se filmen om fraværssamtale

Video Url

Når du er i skole og oplæring, er der regler for, hvor meget fravær du må have. Hvis du er væk i to uger i træk, eller hvis du har været væk fem gange i løbet af dit forløb, skal du til en fraværssamtale hos Uddannelse København.  

Du vil blive indkaldt til samtalen senest fire uger efter, at du mødte i skole eller oplæring den sidste gang. Hvis du er for syg til at møde op til samtalen, tager vi samtalen over telefonen i stedet. 

Til fraværssamtalen er du er velkommen til at tage en person (en bisidder) med, som du er tryg ved.