Det gode uddannelsesliv i oplæringen

Aktuel viden om unges udfordringer og potentialer i oplæringsforløb.

I samarbejde med Uddannelse København har Center for Ungdomsforskning udgivet et nyt vidensnotat, der præsenterer solid og aktuel viden om de unges udfordringer og potentialer i oplæringsforløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Vidensnotatet er baseret på et litteraturstudie, der har afsøgt viden om, hvad der har størst betydning for gode oplæringsforløb på uddannelserne.

Hovedtemaerne i vidensnotatet er:

  • Betydningen af faglige fællesskaber
  • Faglig identitet og identifikation
  • Læring i oplæringen
  • Frafald og fastholdelse i oplæringen

God uddannelse og ikke mindst gode og attraktive oplæringsforløb for elever og studerende er en vigtig vej til at rekruttere. Vidensnotatet omfatter litteratur, som netop har de unges perspektiv på gode oplæringsforløb.

Vidensnotatet er ét bidrag til, hvordan vi udvikler gode oplæringsforløb og indsatser som fx forebygger frafald, og det peger på vigtige opmærksomhedspunkter i samarbejdet om at udvikle gode oplæringsforløb for elever og studerende.

Vidensnotatet er skrevet af lektor Louw og lektor Niels-Henrik M. Hansen fra Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.