Om Uddannelse København

Uddannelse København koordinerer oplæringsforløb for elever og studerende, der skal i oplæring i Københavns Kommune.

Vi er 60 ledere og medarbejdere. Vi er en del af Københavns Kommune. Hvert år skaber vi elevforløb for ca. 1.400 lønnede elever fra 10 forskellige erhvervsuddannelser og ca. 4.000 studerende fra 8 forskellige professionsbacheloruddannelser i kommunen.  

Uddannelse København sørger for det administrative, politiske og pædagogiske i oplæringen. Vores mål er, at så mange elever og studerende som muligt bliver så dygtige, at de kan blive ansat i Københavns Kommune, når de er færdige, hvis de vil. Derfor er vi meget optagede af, at oplæringsforløbene har en høj kvalitet og er attraktive og spændende.  

Samarbejdspartnere 

Vi arbejder på tværs af kommunens 7 forvaltninger. Vi samarbejder med kommuner, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer om relevante og spændende uddannelsesforløb af høj kvalitet til kommende medarbejdere på de centrale velfærdsområder.