Voksenelevløn

Hvis du har haft relevant arbejde tidligere, har du mulighed for at få en højere løn som elev.
Ansøg om voksenelevløn
Du skal udfylde voksenelevlønskemaet og sende det sammen med dokumentation til Uddannelse København

Hvis du ved uddannelsens start er fyldt 25 år, og kan dokumentere, at du har sammenlagt ét års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, og har arbejdet mindst 1248 timer svarende til 24 timer pr. uge, får du voksenelevløn. Ansættelse som elev bliver ikke regnet som relevant beskæftigelse. Relevant beskæftigelse er job inden for et eller flere af følgende områder:

  • Overenskomstens område
  • Inden for tilsvarende overenskomst i regionerne eller ved selvejende/private plejehjem
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • Som handicaphjælper på voksenområdet,
  • I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.
  • Frivilligt arbejde inden for fagområdet.

Hvis du har haft et job, hvor du har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen, tæller alle ugerne med, når du skal dokumentere ét års erfaring. Hvis du har arbejdet mellem 8 og 24 timer om ugen, bliver halvdelen af tiden talt med.

Eksempel: Hvis du har arbejdet 20 timer om ugen i seks måneder, tæller det som tre måneders beskæftigelse.

Ansøg om voksenelevløn

Du skal udfylde voksenelevlønsskemaet og sende det til: uddannelse@kk.dk  sammen med dokumentation i form af kontrakt, lønsedler, arbejdsgivererklæring eller andet, der kan dokumentere, hvor du har arbejdet, med hvad du har arbejdet, hvilke perioder du har arbejdet, og hvor mange timer du har arbejdet.