Fri fra arbejde

Hvis du har brug for at få fri i nogle timer eller op til to dage, skal du spørge din skole eller din praktik om lov.
Søg om fri mere end to dage
Udfyld skema til ansøgning om fridage og send til Uddannelse København

Du kan efter en konkret vurdering få fri med eller uden løn, hvis du har behov for at være fraværende en eller flere dage af andre grunde end sygdom.

Hvis det højst drejer sig om to dage, er det som udgangspunkt skolen/praktikken, der beslutter, om du kan holde fri med eller uden løn. Hvis du for eksempel skal til undersøgelse på hospitalet, er det skolen/praktikken du skal tale med. Din skole/praktik kan bede om dokumentation fra dig.

Har du behov for at få fri i mere end to dage, skal du kontakte Uddannelse København, eller udfylde skemaet, når du trykker på linket Link til ansøgningsskemaet.