Introfilm om SUF

En animationsfilm om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som introducerer SUF til sygeplejerskestuderende og SOSU-elever.
Video Url

Brug filmen til intro af nye elever og studerende

Du kan som uddannelsesansvarlig eller vejleder bruge filmen som en del af introduktionen til nye elever og studerende, når de starter i oplæring.

Filmen oplyser på overskuelig og engagerende vis om bl.a. SUFs størrelse, organisering, nuværende og fremtidige behov på sundhedsområdet, servicelovsydelser og sundhedslovgivning.