EduAdm

EduAdm (Education Administration) er Københavns Kommunes elevadministrationssystem.

EduAdm (Education Administration) er Københavns Kommunes elevadministrationssystem. Systemet omfatter erhvervsuddannelseselever med oplæringsplads i Københavns Kommune og anvendes af både elever, oplæringssteder og relevante samarbejdspartnere. 

I EduAdm kan du finde elevens data (CPR-nr., Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse), elevens uddannelsesplan (datoer for oplæring-, skole og ferieperioder) og dokumenter uploadet af tidligere oplæringssteder eller Uddannelse København.

EduAdm er også et kommunikationssystem. Du kan sende sms, mail eller uploade et brev eller en brevskabelon til én eller til flere elever.

Som uddannelsesansvarlig vil du kun have adgang til de elever, der er tilknyttet dit oplæringssted.