Udeblivelse og langtidsfravær

Er du oplæringsvejleder eller uddannelsesansvarlig, skal du reagere, hvis en elev udebliver fra oplæring eller er syg i længere tid.

Sådan gør du, hvis eleven udebliver

Hvis en elev bliver væk uden gyldig grund, skal du reagere samme dag. Det gør du ved at udfylde blanketten ’tjenstlige forhold’ under elektroniske blanketter. Når du har sendt blanketten afsted, får Uddannelse København automatisk besked, og derefter kontakter vi eleven. 

Eleven vil enten få en mundtlig påtale eller en skriftlig advarsel. Det afhænger af, om eleven også tidligere er udeblevet.  

Når en elev udebliver, anbefaler Uddannelse København, at du indkalder eleven til en fraværssamtale, hvor I taler om reglerne for sygdom og raskmelding.  

Hvis eleven udebliver tre gange, kan Uddannelse København vælge at stoppe elevens uddannelse. 

Sådan gør du, hvis eleven er syg i længere tid

Du skal registrere elevens fravær i det elektroniske blanketsystem allerede den første dag, eleven er syg. Det er vigtigt, da Uddannelse København skal kunne reagere på et langtidsfravær.  

Hvis eleven er syg i over 10 arbejdsdage, indkalder Uddannelse København automatisk til en samtale. 

Når eleven er kommet tilbage i oplæring, skal du raskmelde eleven via de elektroniske blanketter. Her skal du åbne ’sagsmappen’ og skrive en slutdato for fraværet. 

Særligt for SOSU-elever

Hvis en elev er sygemeldt, når eleven skal skifte fra oplæring til skole, skal du give Uddannelse København besked: 

  • Send en mail til uddannelse@kk.dk  
  • Skriv ’fravær ved afslutning af SOSU-oplæringsforløb’ og elevens navn i emnefeltet  
  • Oplys elevens fulde navn, fødselsdato og den første dato, eleven meldte sig syg, i mailen.  

Når du har sendt mailen, tager Uddannelse København over og kontakter SOSU H om det videre forløb.