Voksenelevløn

Er du pædagogisk-, ernærings-, social og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og opfylder kravene nedenfor, kan du få voksenelevløn.

Som ernæringsassistent, pædagogisk assistent (PAU), social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent kan du søge om voksenelevløn, hvis du opfylder og kan dokumentere disse 3 krav:

  • Du er fyldt 25 år, inden du går i gang med uddannelsen 

  • Du har haft et arbejde, der er relevant for din uddannelse. Se nedenfor, hvad relevant arbejde er for din uddannelse. (Ansættelse som elev tæller ikke med.) 

  • Du har været ansat i minimum 12 måneder inden for de sidste 4 år inden startdatoen på din uddannelse. Hvis du har haft et job, hvor du har arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit om ugen, tæller alle timer om ugen med, når du skal dokumentere 12 måneders erfaring. Hvis du har arbejdet mellem 8 og 23 timer om ugen, bliver halvdelen af tiden talt med. Eksempel: Har du været ansat i 20 timer i 12 måneder, tæller det som 6 måneder. (Der gælder enkelte undtagelser for social- og sundhedshjælpere og -assistenter, som du kan læse om herunder.) 

Læs mere om reglerne på de enkelte uddannelser

Vis alle

Ernæringsassistent

For at få voksenelevløn som ernæringsassistent skal du have erfaring med mad og hygiejne, jf. overenskomst for syge- og sundhedsplejerske, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. § 23. stk. 2. 

Pædagogisk assistent

For at få voksenelevløn som pædagogisk assistent skal du have arbejdet med personer under 18 år, jf. overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter § 25, stk. 2.  

Social- og sundhedshjælper og -assistent

For at få voksenelevløn som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent skal du have erfaring med pleje af personer på 18 år og derover, jf. overenskomst for social- og sundhedspersonale § 29, stk. 2. 

Du har relevant erfaring, hvis du har arbejdet som: 

  • Omsorgshjælper på et plejehjem 
  • Omsorgsmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område 
  • Handicaphjælper på voksenområdet 
  • Pleje- og omsorgshjælper for vikarbureauer inden for voksenområdet
  • Husassistent inden for ældreområdet (gældende til 31. marts 2024)
  • Ikke-faglært med rengørings-, køkken- eller lignende arbejde inden for ældreområdet (gældende til 31. marts 2024).

Undtagelser for SOSU-elever 

Du kan som SOSU-elev søge om voksenelevløn, hvis du har relevant erfaring, der ligger mere end 4 år tilbage. Det kan du, hvis du fx har lang erfaring med pleje og omsorg eller har stor erfaring fra udlandet – jf. overenskomstens § 29, stk. 3. Vi vurderer individuelt, om din erfaring er grundlag for voksenelevløn.  

Dokumentation for arbejdserfaring 

Når du sender ansøgningsskemaet, skal du medsende dokumentation for din arbejdserfaring. 

Fuldtidsansat

Har du været fuldtidsansat mellem 24-37 timer pr. uge, skal du sende en kopi af ansættelsesbrevet og første og sidste lønseddel (eller 12 lønsedler). Du kan også sende skatteoplysninger samt kopi af dit ansættelsesbrev.

Deltidsansat

Har du været deltidsansat mellem 8-23 timer pr. uge, skal du sende en kopi af ansættelsesbrevet og første og sidste lønseddel (eller 24 lønsedler).

Timelønnet/tilkaldevikar

Har du været timelønnet/tilkaldevikar, skal du sende ansættelsesbrev og samtlige lønsedler for hele perioden. Når du er timelønnet/tilkaldevikar, kan du også sende årets sidste lønseddel og skatteoplysninger fra skat.dk.  

(Send ikke arbejdstidsopgørelser, men lønsedler (alle sider inklusive) i pdf-format. Dine personoplysninger skal fremgå af skatteoplysningerne.)