Graviditet og barsel

Hvis du er gravid og skal på barsel, hjælper Uddannelse København med at planlægge dit barselsforløb.

Se filmen om graviditet og barsel

Video Url

Er du gravid?

Du skal give Uddannelse København besked om, at du er gravid. Det skal du gøre senest 3 måneder før din termin. Du skal sende en kopi af din vandrejournal til uddannelse@kk.dk.

Inden du sender din vandrejournal, skal du være sikker på, at datoen for din termin står på vandrejournalen (ultralydsfastsat terminsdato). Du kan finde datoen på borger.dk, hvis den ikke allerede står på din vandrejournal.

Når Uddannelse København har fået en kopi af din vandrejournal:

 • Aftaler vi med dig, hvornår din barselsorlov begynder 
 • Giver besked til din skole og din læreplads.

Mere information

Vis alle

Barselsorlov før du føder

Du kan begynde din barsel 8 uger før din termin. Du må godt begynde din barsel senere, hvis du for eksempel vil nå at gøre en skole- eller oplæringsperiode færdig. Hvis du vælger at gøre det, skal du sende en mail til uddannelse@kk.dk.

Syg under graviditeten 

Du skal sende en mail til uddannelse@kk.dk, hvis du bliver syg (på grund af din graviditet), inden du går på barselsorlov. Uddannelse København refunderer din udgift til en lægeerklæring, hvis vi skal have en fra din læge 

I stedet for at lægge ud for lægeerklæringen, kan du give din læge vores EAN-nr., fordi så kan lægen sende regningen direkte til Uddannelse København. Vores EAN-nr. er 5798009290519.

Barselsskema

Hold øje med din e-Boks. Du får et brev fra Københavns Kommune, inden din termin. I brevet er der et link til et barselsskema og en vejledning. 

Du skal bruge brevet, når du har født, så det er vigtigt, at du ikke sletter det fra e-Boks.

Sådan gør du efter, at du har født

Når du har født, skal du udfylde barselsskemaet, som du har fået i din e-Boks fra Københavns Kommune. Du skal sende skemaet til uddannelse@kk.dk  senest 6 uger efter at du har født. Hvis vi har spørgsmål til dit barselsskema, kontakter vi dig.  

Hvis du har fået overført barsel fra den anden forældre, skal du sammen med dit barselsskema sende dokumentation på overdragelsen. Dette kan du finde på din side på borger.dk eller du kan kontakte Udbetaling Danmark for at få en oversigt.

Du får en ’Barselsaftale’ fra Københavns Kommune i din e-Boks. Barselsaftalen bekræfter hvordan og hvor længe du holder orlov i forhold til dine ønsker i barselsskemaet.

Hvis din uddannelsesaftale udløber, mens du er på barselsorlov, sender vi dig et tillæg, som du skal underskrive.  

Regler for barsel (barn født før 2. august 2022)

Vis alle

Barselsaftale 

Du får tilsendt en ’Barselsaftale’ fra Københavns Kommune i din e-boks. Barselsaftalen fortæller, hvordan og hvor længe du holder orlov, efter du har født.  

Barselsorlov og barselsdagpenge 

Du har ret til 14 ugers barselsorlov og op til 12 ugers forældreorlov med løn. Derudover har du ret til 20 ugers forældreorlov på barselsdagpenge. Du kan vælge at forlænge de 20 ugers forældreorlov, hvis du vælger at få nedsatte dagpenge. 

Du skal være opmærksom på, at du og far/medmor tilsammen kun kan holde 32 ugers forældreorlov med løn eller barselsdagpenge. 

Du får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, der sender et brev til dig i din e-boks. Husk at udfylde brevet, for ellers får du ikke barselsdagspenge. 

Din løn stopper automatisk i de uger, hvor du får barselsdagpenge. 

Hvis du vil vide, hvor meget du kan få i barselsdagpenge, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Fædreorlov til far eller medmor i 2 uger

Som far eller medmor har du ret til at holde 2 ugers fædreorlov med løn. Fædreorlov skal afholdes inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Du kan vælge, om du vil holde orloven som en sammenhængende periode, eller om du vil dele den op. 

Forældreorlov til far eller medmor i op til 13 uger

Du kan holde op til 13 ugers forældreorlov med løn, hvis du er far eller medmor. Derudover har du ret til 20 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. 

Du skal være opmærksom på, at du og barnets mor tilsammen kun kan holde 32 ugers forældreorlov med løn eller barselsdagpenge. 

Regler for barsel (barn født efter 2. august 2022)

Vis alle

Du har ret til 24 ugers barselsorlov

Dine personlige forhold har betydning for hvor meget barselsorlov du kan holde.

Dine muligheder:

 • Du har mulighed for at få overdraget barselsorlov fra faren.
 • Du har mulighed for at overdrage en del af din barselsorlov til faren
 • Du kan få løn i op til 26 uger af din barselsorlov. Hvis du holder mere barselsorlov får du barsels dagpenge
 • Du kan vælge at forlænge din barselsorlov med 8 eller 14 uger. Hvis du vælger at forlænge din barselsorlov, er det uden løn og uden barsels dagpenge.

Læs mere om barselsorlov på borger.dk og bm.dk hvor du kan se, hvordan du kan tilrettelægge din barsel.

Barselsdagpenge

 • Du får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.
 • De sender et brev til dig i din e-Boks.
 • Husk at udfylde brevet, for ellers får du ikke barselsdagspenge. 
 • Din løn stopper automatisk i de uger, hvor du får barsels dagpenge. 

Hvis du vil vide, hvor meget du kan få i barsels dagpenge, skal du ringe til Udbetaling Danmark (borger.dk).

Læs her, hvis du er far eller medmor

Du har ret til 24 ugers barselsorlov. 2 af ugerne er fædreorlov.

Dine muligheder:

 • Du har ret til at holde 2 ugers fædreorlov med løn i forbindelse med fødslen. 
 • Du har mulighed for at aftale, at du holder din fædreorlov i løbet af de første10 uger efter dit barns fødsel. Du behøver ikke at holde dagene i forlængelse af hinanden
 • Du kan holde yderligere 22 ugers barselsorlov
 • Du har mulighed for at få overdraget barselsorlov fra moren.
 • Du kan få op til 13 ugers barselsorlov med løn. Hvis du holder mere barselsorlov, får du barsels dagpenge
 • Du har også selv mulighed for at overdrage en del af din barselsorlov til moren
 • Du kan vælge at forlænge din barselsorlov med 8 eller 14 uger. Hvis du vælger at forlænge din barselsorlov er det uden løn og uden barsels dagpenge.

Læs mere om barselsorlov på borger.dk og bm.dk hvor du kan se, hvordan du kan tilrettelægge din barsel.

Barselsdagspenge

 • Du får barselsdagspenge fra Udbetaling Danmark.
 • De sender et brev til dig i din e-Boks.
 • Husk at udfylde brevet, for ellers får du ikke barselsdagspenge. 
 • Din løn stopper automatisk i de uger, hvor du får barsels dagpenge. 

Hvis du vil vide, hvor meget du kan få i barsels dagpenge, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Sådan gør du efter din barsel 

Inden din barsel er slut, laver Uddannelse København sammen med skolen et nyt uddannelsesforløb til dig.  

Du kan se i EduAdm hvornår du skal starte første dag efter barsel og hvor du skal være henne. 

Sådan gør du efter din barsel 

Når din barsel er slut, laver Uddannelse København sammen med skolen et nyt uddannelsesforløb til dig.  

Du kan se i EduAdm, om du skal begynde i skole, oplæring eller foroplæring på din første dag efter barsel. 

Hvis vi ikke kan finde et forløb, der passer, kan det være, at du skal holde ferie efter din barsel.