Når du er i praktik: Medicinhåndtering og farmakologiopgaver

En vigtig del af din uddannelse til social- og sundhedshjælper eller -assistent er at lære, hvordan du håndterer medicin i dit arbejde.

Det kræver omhu og viden at håndtere medicin i sit arbejde. Derfor er det en vigtig del af din uddannelse, at du kender til opgaver, roller og ansvar, når det gælder håndtering af medicin.  

Der findes vejledninger, instrukser og procedurer, du skal lære at kende. Det er dit praktiksted, som har ansvaret for at sikre, at du har den nødvendige viden om medicin, og at du kender til Københavns Kommunes retningslinjer for medicinadministration og dokumentation.  

Uanset om du er under uddannelse til social- og sundhedshjælper eller -assistent, er det din ret og pligt at sige nej til at håndtere opgaver med medicin, som du ikke har kompetencer til at udføre.

Farmakologi for social- og sundhedsassistenter 

Som social- og sundhedsassistentelev får du en opgave i farmakologi, hver gang du er i praktik. I alt er der altså tre opgaver. Opgaverne styrker din viden om farmakologi og medicinhåndtering, så du både kender teorien og ved, hvordan du skal håndtere medicin i dit praktiske arbejde.