Læringsaftale for SOSU-elever

Som SOSU-hjælperelev, SOSU-assistentelev eller EUX-elev hjælper værktøjet læringsaftale dig med din læring.

Læringsaftalen hjælper dig til at holde fokus på et emne og skabe struktur.  

I din praktik har du en vejledningssamtale med din praktikvejleder hver uge. Her kan I bruge læringsaftalen, når I taler om, hvordan det går, og når din vejleder giver dig feedback på din læring.  

Med læringsaftalen kan du øve dig i at præcisere: 

 • Hvad du skal lære (viden, færdigheder og holdninger) 
 • Hvordan du skal lære det (hvem, hvordan og hvornår) 
 • Hvornår det skal evalueres. 

Sådan arbejder du med læringsaftalen 

Inden hver vejledningssamtale udfylder du et skema med din læringsaftale sådan her:  

 1. På linjen ”Emne” skriver du, hvilket læringsfokus læringsaftalen skal have 
 2. Bagefter skriver du i kolonne 1, hvad du vil lære. 

Skemaet er udgangspunkt for samtalen med din vejleder. Under vejledningssamtalen taler I om dit læringstema ud fra skemaet, du har udfyldt. På den måde kan din vejleder støtte dig i at arbejde med din læringsaftale.   

Under vejledningssamtalen

Under vejledningssamtalen skriver du aftaler og planer i kolonne 2: ”Hvordan vil jeg lære det?”. Vær så konkret og præcis, som du kan, når du svarer på:   

 1. Hvem er involveret? Dvs. hvem der deltager i din læringsaftale (fx borger, vejleder, andre faggrupper eller særlige ressourcepersoner) 
   
 2. Hvordan det skal foregå? Det kan fx være en kort beskrivelse af, hvilke sider i lærebogen du vil læse, hvordan du vil øve dig med en borger, om der er særlige ressourcepersoner du vil følge, tale med eller lignende 
   
 3. Hvor og hvornår skal det foregå? Dvs. hvornår du skal øve dig, tale med nogen eller se noget. Og om det fx er i borgerens hjem eller på en tur.   
   
 4. Hvilke mål indgår? Dvs. det eller de praktikmål, du arbejder med. 

Efter vejledningssamtalen

Du arbejder med de ting, du har skrevet i læringsaftalen. Og taler med din vejleder om, hvordan det er gået, ved næste vejledningssamtale. Bagefter aftaler I en ny læringsaftale for den næste uge. 

Din vejleder skriver feedback i kolonne 3 og sætter en cirkel i de tre farveskalaer (rød, gul eller grøn) på baggrund af dine færdigheder, viden og holdninger. 

Skema til læringsaftale