Coronavirus

Find den nyeste information om, hvad du som SOSU-elev skal være opmærksom på under COVID-19.

Vi er klar over, at du som elev eller praktiksted i Københavns Kommune kan have mange spørgsmål i forbindelse med Corona-virussen og den betydning, den får for dig. 

I Uddannelse København gør vi vores bedste for at besvare alle spørgsmål, så hurtigt som muligt, men beder også om forståelse og tålmodighed, hvis du måtte opleve ikke at få svar med det samme.

Situationen er selvsagt helt usædvanlig, og mange spørgsmål bliver stillet og skal svares på for første gang.

Nedenfor har vi samlet svar på de vigtigste spørgsmål.

Spørgsmål og svar om coronavirus

Krav om gyldigt coronapas

Fra mandag den 29. november er der krav om gyldigt coronapas for alle medarbejdere og elever i SUF. Det betyder, at en leder på dit praktiksted, kan forlange at se et gyldigt coronapas.

Kravet gælder foreløbig så længe corona betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Et corona-pas er gyldigt når:

  • Du er vaccineret
  • Du har en negativ kvik-test som er max. 48 timer gammel
  • Du har en negativ PCR-test som er max. 72 timer gammel
  • Du har været smittet med COVID-19 indenfor de sidste 6 måneder

Selvom du er vaccineret, skal du fortsat følge det systematiske testprogram på dit praktiksted. For dig der ikke er vaccineret, kan der være behov for, at du bliver testet ud over den systematiske test på praktikstedet, for at sikre at coronapasset ikke overskrider 48/72 timer. Hvis du er i tvivl, spørg en leder på dit praktiksted.

Bemærk: Du skal også gå på arbejde, når du har været smittet med COVID-19 indenfor de sidste 14 dage, men nu føler dig rask og har været symptomfri i mindst 48 timer.

Hvis du ikke er vaccineret

Hvis du møder på arbejde uden gyldigt coronapas, kan du få besked om at lade dig kvikteste så hurtigt som muligt. Kviktesten kan foregå i din arbejdstid. Så snart du har en negativ kvik-test, skal du møde på arbejde igen.

Hvis du møder uden en negativ test (kviktest eller PCR-test) og du nægter at lade dig teste så hurtigt som muligt, kan det få konsekvenser for din ansættelse. I første omgang kan det føre til, at du bliver sendt hjem, og at du får en advarsel. Sker det flere gange, kan det føre til ophævelse af din uddannelsesaftale.

Hvis du er undtaget kravet om coronapas og kravet om test, skal du kunne fremvise dokumentation fra et kommunalt borgercenter.

Coronatest før og under praktik

Er du elev eller studerende i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune, og er du ikke færdigvaccineret, opfordrer vi dig til at få taget en PCR-test så tæt på praktikstart som muligt.

Københavns Kommune har systematiske COVID-19 test (PCR) af medarbejdere i pleje- og ældresektoren. Den systematiske test omfatter også social- og sundhedselever. 

Hvis du ikke er færdigvaccineret vil du blive tilbudt  PCR-test to gange om ugen. Er du færdigvaccineret, vil du blive tilbudt test én gang om ugen. Hvis dit praktiksted ikke tilbyder test, kan du blive PCR-testet i et af byens testcentre.

Det er kun dig selv og din praktiserende læge, som kan se resultatet. Din leder og dine kolleger kan ikke se resultatet. SUF får besked om det samlede antal positive og negative tests. Du opfordres naturligvis til at dele resultatet.

Teststeder og tidspunkter

Du skal aftale med dit praktiksted, hvornår du kan gå til test. PCR- test af medarbejdere sker på følgende adresser:

Festsalen i De Gamles By
Edith Rodes Vej 4B
2200 København N

Tirsdage, onsdage og fredage kl. 7.00-16.00

Poppelbo
Bystævneparken 29 (indgang fra spisesal)
2700 Brønshøj

Mandage og torsdag kl. 7.30-12.00 og 12.30-15.15

Materiale om hygiejne og værnemidler til SOSU-elever

Nu kan social- og sundhedseleverne forberede sig på hygiejne og brug af værnemidler, inden de starter i praktik. Det nye hygiejnemateriale er udarbejdet af de sundhedsfaglige konsulenter i Københavns Kommune og består af både tekst og video.

Find materialet om hygiejne og værnemidler her

Til praktiksamtalerne på skolen vil eleverne blive gjort opmærksom på, at de skal gennemgå materialet, inden de starter i praktik.

Hvad gør jeg, hvis jeg er testet positiv med COVID-19?

Hvis du er testet positiv:

Med symptomer: Selvisolation hjemme til 48 timer efter ophør af symptomer.

Uden symptomer: Selvisolation hjemme i syv dage efter testen. Opstår der symptomer i løbet af de syv dage, skal du blive i selvisolation hjemme til 48 timer efter ophør af symptomer.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været nær kontakt eller ”øvrig kontakt” med en smittet?

Der skelnes imellem at være ”nær kontakt” og ”øvrig kontakt”. Du er nær kontakt til en smittet, hvis det er en person du bor sammen med eller er kæreste, som er testet positiv. Øvrig kontakt kan være kolleger eller venner, som du dagligt er sammen med.

Hvornår skal jeg tage forholdsregler og blive testet som nær kontakt eller øvrig kontakt?

Du er en nær kontakt eller øvrig kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person med covid-19 i en af følgende perioder:

  • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter at personens symptomer stoppede.
  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du ikke at blive testet, som nær kontakt eller øvrig kontakt. Du kan nemlig stadig teste positiv i denne periode, selvom du er blevet rask og ikke længere smitter. Hvis du får symptomer på COVID-19, anbefales du altid at gå i isolation og blive testet.

Retningslinjerne ændrer sig hele tiden, spørg derfor altid dit praktiksted hvilke retningslinjer der gælder for dig.

Du kan på Sundhedsstyrelsens hjemmeside se anbefalingerne ifht. test og selvisolation til dig, der har været nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet med Corona virus.

Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver hjemsendt pga. symptomer eller positiv test?

Hvis dit barn er testet positiv:

Se ovenover under spørgsmålet: ”Hvad gør jeg, hvis jeg har været nær kontakt med en smittet?"

Hvis du (som forælder) er selvisoleret med eget smittet barn, er der tale om en nær kontakt. Du har derfor ret til løn indtil negativt resultat af 1. test (arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag).

Hvad gør jeg, hvis mit barn er hjemsendt?

Hvis du er i praktik

Som elev i Københavns Kommune har du ikke ret til at holde fri fra arbejde med løn for at passe børn, der er hjemsendt uden symptomer. Hvis dine børn er hjemsendt uden symptomer og nødpasning er en mulighed, opfordrer vi dig til at benytte din hjemkommunens tilbud om nødpasning af dit barn, så du kan møde i praktik. Er nødpasning ikke en mulighed, skal du anvende omsorgsdage eller afvikling af resterende ferie. Er al denne frihed afviklet, vil du få tjenestefri uden løn

Som nær kontakt gælder særlige regler, men du bliver først nær kontakt, hvis barnet testes positiv. Som nær kontakt gælder reglerne ovenfor under ”Hvad gør jeg, hvis jeg har været nær kontakt med en smittet”. Så længe du ikke er nær kontakt, kan du møde på arbejde, medmindre barnet er yngre og ikke kan være alene. I de tilfælde gælder de almindelige regler om barns 1. og 2. sygedag.

Varer barnets sygdom mere end to dage, kan du og din leder aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af resterende ferie.

Først når al form for frihed er afviklet, kan du få tjenestefri uden løn.

Hvis du går i skole

Hvis du går i skole, skal du følge skolens anvisninger. Hvis der er undervisning på skolen, og du ikke kan møde, fordi du passer børn, der er hjemsendt uden symptomer, skal du anvende omsorgsdage eller afvikling af resterende ferie. Er al denne frihed afviklet, vil du få tjenestefri uden løn

Kommunikation med elever i Københavns Kommune

Vi er løbende i kontakt med eleverne via mail og sms.

Elever med praktikplads i København Kommune skal derfor jævnligt tjekke deres beskeder i Edu Adm. 

Får jeg løn under sygdom med Covid-19 eller hvis jeg har været udsat for smitte i hjemmet?

Kan du fremvise en positiv COVID-19 test (kviktest eller PCR-test), har du ret til løn fra første fraværsdag. Det gælder også, hvis du skal selvisolere dig, fordi du har været udsat for smitte i hjemmet. Hvis du har mulighed for at arbejde med opgaver hjemme, har du pligt til at gøre det.

Får jeg løn, hvis mine børn hjemsendes pga. smitte på deres institution?

Nej, du får ikke løn, men fra 23. november 2021 til og med 28. februar 2022 er der mulighed for barselsdagpenge til medarbejdere med børn under 14 år, der hjemsendes fra dagtilbud, skole eller institution som følge af smittetilfælde med COVID-19. Dette gælder også, selvom barnet ikke selv har symptomer. Der kan tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Ved hjemsendt barn kan du få barselsdagpenge fra første dag uden først at skulle bruge omsorgsdage eller barnets 1. og 2. sygedag. For at få barselsdagpenge skal du udfylde et dagpengeskema, du modtager fra Udbetaling Danmark.