Vurdering i praktikken

Følgende gælder, når du er i praktik i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Praktikerklæring og vurderingsskema 

Praktikstedet udfylder en praktikerklæring når du afslutter Praktik 1B, 2B og 3C. Praktikerklæringen dokumenterer, om praktikperioden er godkendt. 

Når du afslutter Praktik 1B og 2B udfylder praktikstedet også et vurderingsskema. Med afsæt i praktikmålene, beskriver praktikstedet her dit faglige niveau og udvikling. Vurderingsskemaet anvendes også til midtvejevalueringerne.

Praktik 1 - Begynder niveau

  • I praktik 1 bliver du vurderet på begynder niveau
  • Du kan ikke blive bedømt på et højere niveau end begynder
  • Du beståer praktik 1, når alle praktikmål er godkendt på begynder niveau ved afslutningen af praktik 1B

Praktik 2- Rutineret niveau

  • I praktik 2 bliver du vurderet på rutineret niveau
  • Du kan ikke blive bedømt på et højere niveau end rutineret
  • Du består praktik 2, når alle praktikmål er godkendt på rutineret niveau ved afslutningen af praktik 2B (sammenhængende praktik)

Praktik 3 - Avanceret niveau

  • I praktik 3 bliver du vurderet på avanceret niveau
  • Du består praktik 3, når alle praktikmål er godkendt på avanceret niveau ved afslutningen af praktik 3C