Velfærdsteknologi

Når du er i praktik i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune har du mulighed for at arbejde med velfærdsteknologi.

Skærmbesøg i hjemmeplejen

I hjemmeplejen har borgere mulighed for at få tildelt nogle af deres ydelser som skærmbesøg. Snak med din vejleder om et læringsforløb i skærmbesøg når du er i praktik i hjemmeplejen. Få mere viden om skærmbesøg i Københavns Kommune her.

De velfærdsteknologiske læringslejligheder

I de velfærdsteknologiske læringslejligheder kan du få inspiration til, og afprøve hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, som du kan bruge hos borgerne.
Er du i praktik i hjemmeplejen, kan du besøge læringslejligheden med din praktikvejleder. Du kan også deltage i de workshops der afholdes i læringslejligheden, når du er i praktik. Aftal nærmere med din praktikvejleder og uddannelsesansvarlige.

Er du ikke i praktik i hjemmeplejen, har du også mulighed for at besøge en læringslejlighed. (Aktuelt kun for elever og studerende i lokalområde Indre by/Østerbro og lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby)

Hjælpemiddeludstillinger

Du har også mulighed for at besøge Hjælpemiddelcentrets udstilling og udstillingen hos Instituttet for blinde og svagsynede.
Lav en aftale med din vejleder og uddannelsesansvarlige om dette.