Velfærdsteknologi

Når du er i praktik i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune har du mulighed for at arbejde med velfærdsteknologi.

Skærmbesøg i hjemmeplejen

I hjemmeplejen har borgere mulighed for at få tildelt nogle af deres ydelser som skærmbesøg. Snak med din vejleder om et læringsforløb i skærmbesøg når du er i praktik i hjemmeplejen. Få mere viden om skærmbesøg i Københavns Kommune her.

De velfærdsteknologiske læringslejligheder

I de velfærdsteknologiske læringslejligheder kan du få inspiration til, og afprøve hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, som du kan bruge hos borgerne.

Praktik i hjemmeplejen
Er du i praktik i hjemmeplejen, kan du besøge læringslejligheden med din praktikvejleder. Du kan også deltage i de workshops der afholdes i læringslejligheden, når du er i praktik. Aftal nærmere med din praktikvejleder og uddannelsesansvarlige.

Praktik på plejecenter eller lign. 
Er du i praktik på et plejecenter, har du også mulighed for at besøge en læringslejlighed. Aftal nærmere med din praktikvejleder og uddannelsesansvarlige. (Dette er på nuværende tidspunkt kun aktuelt for elever og studerende i lokalområde Indre by/Østerbro, lokalområde Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og lokalområde Amager).

Hjælpemiddeludstillinger

Du har også mulighed for at besøge Hjælpemiddelcentrets udstilling og udstillingen hos Instituttet for blinde og svagsynede.
Lav en aftale med din vejleder og uddannelsesansvarlige om dette.