Transportudgifter

Alt efter hvor mange km. der er imellem din bopæl og din skole, kan du få tilskud til dine transportudgifter eller trække dem fra i skat.

Befordringstilskud

Hvis du bor mindst 10 kilometer fra skolen, kan du få tilskud til billigste transportmulighed.

Hvis du skal møde i praktik før eller efter den daglige undervisning på skolen, får du også tilskud. Tilskuddet beregnes ud fra den korteste vej mellem praktik og skole.

 

Du kan søge om befordringstilskud ved at udfylde en blanket, som du kan få på skolen. Du skal aflevere blanketten til skolen sammen med dokumentation for dine transportudgifter i form af billet eller kopi af rejsekort. Skolen sender ansøgningen videre til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Når Uddannelse København har modtaget befordringstilskuddet fra AUB, bliver det udbetalt til dig sammen med den månedlige lønudbetaling.

Hvis du ikke har søgt optagelse på den skole, der ligger nærmest (fordi du synes, at en anden skole længere væk er bedre), kan du ikke få befordringstilskud, selvom der er mere end 10 km mellem dit hjem og skole.

Hvis du har søgt ind på den skole, der ligger nærmest, men har fået afslag, og derfor i stedet må gå på en skole længere væk, kan du godt få befordringstilskud. Men så skal du også indsende det skriftlige afslag, som du fik fra skolen, så det kan indgå som dokumentation.

Der er en sagsbehandlingstid på op til tre måneder, fra du afleverer ansøgningsblanketten på skolen, til du via din løn vil få udbetalt de penge, du har lagt ud i forbindelse med transportudgifter.

 

Befordringsfradrag

Hvis du bor mere end 12 kilometer fra skolen, kan du trække udgifterne til din transport fra i skat. Du får et befordringsfradrag. 

Du skal selv logge på skat.dk med dit NemID og udfylde rubrik nummer 51, hvis du vil benytte dit befordringsfradrag.

 

Cykelgodtgørelse for social- og sundhedshjælperelever

Social- og sundhedshjælperelever får cykelgodtgørelse under deres uddannelse.

Beløbet er omregnet til et fast månedligt beløb. Beløbet indgår i din månedsløn, uanset om du har været i praktik eller på skole i pågældende måned. Dette er en aftale, der er indgået mellem FOA og Uddannelse København.