Temadage for social- og sundhedshjælperelever

Spændende og udfordrende læringsaktiviteter i praktikken.

Når du er i praktik i Københavns Kommune, inviteres du til fire temadage i løbet af Praktik 1 og Praktik 2. Temaerne for dagene tager afsæt i praktikmålene og i de emner, som du arbejder med på skolen. Til hver temadag inddrager vi dine oplevelser med borgerne.

Du bliver inviteret til dagene via elevportalen Edu Adm.

Forberedelse til temadage

Inden hver temadag skal du arbejde med en opgave, som du skal tage med på temadagen. Du kan finde beskrivelserne af opgaverne i praktikkataloget Praktik 1 & 2.