Så meget må du arbejde ved siden af din uddannelse

Du kan arbejde sideløbende med din uddannelse, men du skal være opmærksom på nogle vigtige regler.

Dobbeltansættelse (to ansættelser i Københavns Kommune)
Hvis du har to ansættelser i Københavns Kommune (såkaldt dobbeltansættelse) gælder følgende arbejdstids- og hvileregler:
 

48-timers reglen

48-timers reglen bestemmer, at du udover de 37 timer om ugen, du arbejder som elev, må arbejde 11 timer om ugen på et andet arbejde. De 11 timer om ugen er et gennemsnit. F.eks. kan du arbejde i 9 timer den ene uge og i 13 timer i den næste uge. Det vil i gennemsnit svare til 11 timer pr. uge. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder.

11-timers reglen

Du skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer inden for hver periode på 24 timer (den såkaldte 11-timers-regel).

11-timers reglen betyder, at der skal gå minimum 11 timer, fra du får fri, til du skal begynde at arbejde igen.

6-dags reglen

En medarbejder skal have et ugentligt fridøgn inden for en periode på 7 dage, og fridøgnet skal ligge i umiddelbar tilknytning til en daglig hvileperiode (dvs. fri i i alt 35 timer).

Endelig må reglerne ikke være i konflikt med eventuelle overenskomstbestemmelser, ligesom ansættelserne skal være ”forenelige”

 

Bibeskæftigelse (ansættelse i Københavns Kommune + ansættelse hos en anden arbejdsgiver)

Hvis du ved siden af din elevansættelse i Københavns Kommune har ansættelse hos en anden arbejdsgiver end Københavns Kommune (såkaldt bibeskæftigelse) gælder 48-timers, 11-timers og 6-dags reglerne ikke.

Det betyder dog ikke, at du må arbejde ubegrænset ved siden af din elevansættelse, da anden ansættelse (både dobbeltansættelse og bibeskæftigelse) altid skal være ”forenelig” med din elevansættelse.

At ansættelserne er ”forenelige” betyder, at omfanget og karakteren af bibeskæftigelsen ikke må kollidere med din uddannelse.

Natarbejde umiddelbart før undervisning eller praktik vil fx ikke være foreneligt med din uddannelse. Det vil afhænge af en konkret vurdering, om anden beskæftigelse kolliderer med din uddannelse i Københavns Kommune. Denne vurdering foretages af Uddannelse København.