Prøvetid

I din første praktikperiode vil der være en prøveperiode på tre måneder.

De første tre måneder af din praktik er prøvetid. I denne kan både du og Uddannelse København opsige din uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt uden varsel. I prøvetiden vurderer både du og din praktik, om du fungerer i elevstillingen, og om du er parat og egnet til at fortsætte din uddannelse.

Når din praktikvejleder skal vurdere din prøvetid, skal der bruges et dialogværktøj, som du får udleveret af din praktik. Det er vigtigt, at du også udfylder dialogværktøjet, så både din og praktikkens vurdering af, hvordan prøvetiden forløber, indgår. Nogle spørgsmål er henvendt til dig som elev, mens andre er henvendt til praktikken.  

Dialogværktøjet kan I bruge gennem hele prøvetidsperioden. Dialogværktøjet kan bidrage til at gøre dig bevidst om, hvor det går godt, og om der er områder, som du især skal arbejde videre med for at prøvetiden kan godkendes.

I nogle tilfælde vil I sammen udarbejde en handleplan for, hvordan I kan arbejde med de områder, der skal særligt fokus på. Handleplanen vil blive fulgt op med samtaler, hvor du og praktikken kan tale om, hvordan det går.

Hen mod afslutningen af din første praktik, vil praktikken vurdere, om din prøvetid kan godkendes eller ikke godkendes.

Praktikstedet sender prøvetidsvurderingen til Uddannelse København senest efter ti uger.

Hvis prøvetiden godkendes, fortsætter dit uddannelsesforløb som planlagt.

Hvis prøvetiden ikke godkendes, vil du få en skriftlig partshøring af Uddannelse København som træffer beslutning om det videre forløb.