Praktikpladser

Din praktik kan foregå på forskellige typer af institutioner for enten børn, unge eller voksne.

I praktik 1A, praktik 1B og praktik 2 kan du komme i praktik indenfor børne- og ungeområdet i enten vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og fritidsklubber. Institutionerne/praktikstederne er i Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune. I praktik 2 har du eventuelt mulighed for at komme i praktik indenfor specialområdet.

Praktikpladser på specialområdet foregår i Socialforvaltningen (SOF) i Københavns Kommune. Hvis du kommer i praktik på specialområdet, kan det være indenfor:

  • Handicapområdet, som er børn eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Børn- og Ungeområdet, som er børn og unge med sociale eller psykiske problemer
  • Voksenområdet, som er voksne med sociale og psykiske problemer, eller voksne som får hjælp til stof- og alkoholbehandling.

Da der er et begrænset antal praktikpladser indenfor specialområdet, er det kun få elever, der kommer i praktik i Socialforvaltningen.