Praktikmål på social- og sundhedshjælperuddannelsen

På social- og sundhedshjælperuddannelsen er der ialt 16 praktikmål.

Når du er i praktik, skal du arbejde med praktikmålene. Du skal arbejde med alle praktikmål, både i Praktik 1 og i Praktik 2. 

Praktikerklæring 

Når du afslutter Praktik 1, skal dit praktiksted udfylde en praktikerklæring og et vurderingsskema. Heri er det beskrevet, hvilket niveau du har opnået i Praktik 1, hvordan du har arbejdet med målene og hvad du med fordel kan arbejde videre med i Praktik 2. 

Dit arbejde med praktikmålene skal være godkendt på et avanceret niveau ved afslutningen af Praktik 2, for at din praktikperiode kan blive godkendt. Hvis dit praktiksted vurderer, at der er risiko for, at du ikke kan nå målene, vil du blive varslet herom.

Læringsaftalen

I praktikken arbejder du med læringsaftaler. Læringsaftalen er et redskab, der kan hjælpe dig med at arbejde systematisk med praktikmålene. Læs mere om læringsaftalen.