Praktikmål på social- og sundhedsassistent-uddannelsen

På social- og sundhedsassistentuddannelsen er der ialt 20 praktikmål.

Når du er i praktik, skal du arbejde med praktikmålene. Du skal arbejde med alle 20 praktikmål i både Praktik 1, 2 og 3.  

Praktikerklæring

Når du afslutter en praktikperiode, udfylder dit praktiksted en praktikerklæring og et vurderingsskema. Heri er det beskrevet, hvilket niveau du har opnået i praktikperioden, hvordan du har arbejdet med praktikmålene og hvad du med fordel kan arbejde videre med i næste praktikperiode. Din praktikperiode bliver godkendt, når dit arbejde med praktikmålene er godkendt på ét af følgende niveauer:

Praktik 1: Begynder niveau
Praktik 2: Rutineret niveau
Praktik 3: Avanceret niveau 

Hvis dit praktiksted vurderer, at der er risiko for, at du ikke kan opnå det pågældende niveau inden praktikperiodens afslutning, vil du blive varslet herom.  

Læringsaftalen

I praktikken arbejder eleverne med læringsaftaler. Læringsaftalen er et redskab, der kan hjælpe dig med at arbejde systematisk med praktikmålene. Læs mere om læringsaftalen her. 

Praktikkatalog 

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er praktikperioderne inddelt i læringstemaer. Læringstemaerne støtter dig blandt andet i at arbejde systematisk med praktikmålene. Læringstemaerne er beskrevet i praktikkatalogerne for Praktik 1, 2 og 3. Læs mere om læringstemaerne her.