Praktikmål

Her finder du praktikmålene til ernæringsassistentuddannelsen.

Når du er i praktik, skal du arbejde med praktikmålene. Praktikmålene er delt op i temaer.