Praktikforløb

Erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper tager 1 år og 2 måneder. Hovedforløbet er delt i 4 skoleperioder og 2 praktikperioder.

Praktikforløb

Se illustration af social- og sundhedshjælperuddannelsens opbygning her. 

  • Hver praktikperiode er delt i to (fx praktik 1A og 1B). Selvom praktikperioden er delt op, foregår praktikperioden altid på det samme praktiksted.
  • Mellem praktik 1A og 1B er der en skoleperiode, og det samme er tilfældet mellem praktik 2A og 2B.
  • Praktikperioderne foregår på plejecentre eller i hjemmeplejen i Københavns Kommune. 
  • Du skal både i praktik på et plejehjem og i en hjemmepleje. Det vil sige, at hvis du er i hjemmeplejen i praktik 1, så skal du på plejehjem i praktik 2.