Praktik for social- og sundhedsassistentelever i EUX-forløb

Du skal i praktik tre gange under uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Hver praktikperiode har sit eget tema.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent i EUX-forløb tager fire år, seks måneder og tre uger og starter med et grundforløb. Hovedforløbet er delt i syv skoleperioder og tre praktikperioder. På EUX-SOSU-uddannelsen starter der hold en gang om året, i august.

Læs mere i uddannelsesordningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen og på passinfo.dk

Praktik 1, 2 og 3 har hver sit tema, og hvert praktikforløb består af en, to eller tre dele (A, B og C). I praktikforløb, hvor du skifter praktikplads, vil der ske en overlevering mellem praktikstederne. Ved afslutningen af Praktik 1, 2 og 3 skal praktikstedet udarbejde en praktikerklæring.