Praktik 3 opgave

I social- og sundhedsassistentuddannelsen skal du lære om sammenhængende borgerforløb.

Praktik 3 opgaven skal styrke dit fokus på sammenhæng, med udgangspunkt i en borgers ønsker og behov. Opgaven giver dig kompetencer indenfor koordinering, formidling og kvalitetssikring i et sammenhængende forløb. Opgaven er obligatorisk i Praktik 3. 

Kernen i sammenhængende borgerforløb er, at borgeren oplever sammenhæng mellem de forskellige tilbud i SUF (fx sygepleje, hjemmepleje, træning, aktivitet) og på tværs af sektorer (fx udskrivning fra hospital til eget hjem).

Form og indhold

Opgaven er opdelt i fire dele:

  • Du taler med en borger og afdækker borgerens relationer
  • Du forholder dig til dine og andres kompetenceområder
  • Du planlægger og tager på studiebesøg (evt. med borgeren)
  • Du fremlægger viden og nye ideer om sammenhæng i borgerens forløb ud fra studiebesøget

Praktik 3 opgaven udarbejdes individuelt. Du starter opgaven i den tredje uge af praktik 3C.

Opgaven indgår i praktikkataloget Praktik 3. Ønsker du at arbejde elektronisk med opgaven, kan du downloade en 'skriv-bar' version her på siden. Det er et ikke krav, at du anvender skemaerne, men du skal arbejde med alle fire dele af opgaven.

Produktet er den nye viden eller de gode ideer, som du får ud af studiebesøg og samarbejde med borgeren – og som du præsenterer på praktikstedet til slut.

Fremlæggelse 

Til fremlæggelsen på praktikstedet, kan du forvente at uddannelsesansvarlig, praktikvejleder, andre elever og evt. udviklingssygeplejerske og afdelingsleder deltager. Dine erfaringer med sammenhæng i borgerens forløb kan bidrage til læring på praktikstedet.