Partshøring

Inden en offentlig myndighed træffer en beslutning, der vedrører dig, har du ret til at komme med dine bemærkninger til sagen.

Det hedder en partshøring. En partshøring skal sikre to ting. For det første at du kender de oplysninger, som bliver brugt i en sag, der handler om dig. For det andet at du får mulighed for at kommentere oplysningerne, inden myndigheden træffer sin afgørelse.

I Københavns Kommune, er det Uddannelse København der, som din arbejdsgiver, gennemfører partshøring og træffer beslutning.

En partshøring foregår ved, at Uddannelse København sender dig et brev. I dette står der, hvilken afgørelse vi overvejer at træffe, og hvad årsagen er. Det fremgår også, hvilke oplysninger vi har lagt vægt på i din sag.

Når du har modtaget brevet med partshøringen, har du en frist til at komme med dine bemærkninger til den mulige afgørelse, og/eller orientere os om oplysninger du synes, der mangler, i det vi har skrevet til dig.

I brevet kan du se, hvornår du senest skal komme med dit svar.

Vi anbefaler, at du altid afleverer dine bemærkninger på skrift evt. via mail uddannelse@kk.dk Så er du helt sikker på, at vi har modtaget de oplysninger, du ønsker, skal indgå i sagen, inden vi træffer afgørelsen. Det er dog også muligt at ringe til os på tlf.: 35303935