Omsorgsdage

Som elev har du ret til to omsorgsdage om året pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder syv.

Hvert år har du ret til at tage to dage fri for at passe dit barn. Du har to omsorgsdage pr. barn. Du skal, i så god tid som muligt, aftale med praktik og/eller skole, hvornår det passer, at du afholder dagene. Retten til omsorgsdage i et kalenderår gælder uanset, hvilket tidspunkt på året du bliver ansat.

Det er ikke muligt at udskyde sine omsorgsdage til det næste år, bortset fra i følgende situationer:

  • Omsorgsdagene er fra det kalenderår, hvor barnet er født
  • Ved adaption gælder omsorgsdagene fra det tidspunkt, hvor du har modtaget dit barn
  • Du er forhindret i at afholde omsorgsdagene, fordi du er på barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

Omsorgsdage kan ikke veksles til løn ved ansættelsesforholdets ophør.

For mere information om regler ved fravær i forhold til børn og familie se på hjemmesiden borger.dk