Medicinhåndtering og farmakologiopgave

Gennem din uddannelse til social- og sundhedsassistent skal du lære om opgaver, roller og ansvar i forhold til medicinhåndtering.

Som social- og sundhedsassistentelev i EUX-forløb skal du lære, hvordan du følger vejledninger, instrukser og procedurer, når det gælder håndtering af medicin.

Praktikstedet har ansvar for sikre sig, at du har den viden om farmakologi og om de retningslinjer, der gælder for medicinadministration og dokumentation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Som social- og sundhedsassistentelev i EUX-forløb, har du både ret og pligt til at afvise opgaver i forbindelse med medicindispensering og medicinadministration, som du ikke har kompetencer til at udføre.