Medicinhåndtering

Gennem din uddannelse til social- og sundhedshjælper skal du lære om opgaver, roller og ansvar i forhold til medicinhåndtering.

Som social- og sundhedshjælper-elev skal du lære, hvordan du følger vejledninger, instrukser og procedurer, når det gælder håndtering af medicin.

Praktikstedet har ansvar for sikre sig, at eleven har den viden om farmakologi og om de retningslinjer, der gælder for medicinadministration og dokumentation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Social- og sundhedshjælper-elever har både ret og pligt til at afvise opgaver i forbindelse med medicinhåndtering, som eleven ikke har kompetencer til at udføre.