Læringsaftale

Læringsaftalen gør det lettere for dig og din vejleder at arbejde fokuseret med din læring.

Læringsaftalen er en metode, som hjælper dig til at blive bevidst om din egen læring. Den hjælper dig til at holde fokus på et emne og skabe struktur over forløbet. Samtidig er den et redskab, din praktikvejleder bruger til at give dig feedback. Når du er i praktik, har du en ugentlig vejledningssamtale med din praktikvejleder, hvor læringsaftalen indgår.

Med læringsaftalen kan du øve dig i at præcisere:

  • Hvad skal jeg lære? (Viden, færdigheder, holdninger)
  • Hvordan skal jeg lære det? (Hvem, hvordan og hvornår)
  • Hvornår skal det evalueres?