Graviditet

Hvis du bliver gravid, skal du kontakte os senest tre måneder før din termin.

Hvis du bliver gravid, mens du er ansat hos Uddannelse København, skal du fortælle os om det, senest tre måneder før du skal føde. Du skal oplyse os om, hvornår du har termin, hvor du går i skole, og hvor du er i praktik, da Uddannelse København giver besked om din graviditet til både skole og praktik. 

Du skal samtidig sende en kopi af din vandrejournal til uddannelse@kk.dk

Uddannelse København søger for at:

  • Give besked til både skole og praktik
  • Indberette din vandrejournal og planlægge dit videre forløb med hensyn til barselsorlov og eventuel forlængelse af din uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt

Du kan begynde din barselsorlov otte uger før din termin. Du må godt begynde din barselsorlov senere, fx hvis du vil færdiggøre en periode på skolen eller i praktik. Hvis du vælger at udsætte din barselsorlov, er det vigtigt, at du straks give Uddannelse København besked.

Hvis du bliver sygemeldt pga. graviditet, før du går på barselsorlov, skal du straks kontakte Uddannelse København og give os besked. Hvis vi beder dig om en lægeerklæring fra din læge, refunderer vi udgiften til lægeerklæringen.

Inden din termin vil du modtage et brev i e-Boks, hvor der er vedlagt et ”Barselsskema”. Det er vigtigt, at du gemmer dette skema til senere brug.

 

Efter fødsel

Efter du har født, skal du:

  • Udfylde og underskrive ”Barselsskema”, som du returnerer til Uddannelse København pr. mail til uddannelse@kk.dk Du skal indsende skemaet senest otte uger efter, at du har født.
  • Underskrive - Tillæg til uddannelsesaftale, hvor vi forlænger din uddannelse.

Du har ret til 20-26 uger barselsorlov/forældreorlov med almindelig løn fra Uddannelse København og 20 uger på barselsdagpenge (i alt 46 uger). Overgangen fra barselsorlov med løn til barselsdagpenge sker automatisk. Hvis du vil vide, hvor meget du kan få i barselsdagpenge, skal du ringe til Udbetaling Danmark på tlf.nr. 70 12 80 64, da det er dem, du får barselsdagpenge fra.

Uddannelse København sørger for, at:

  • Godkende og indberette ”Barselsskema” til rette myndighed
  • Forlænge din uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt, hvis den oprindelige udløber, mens du er på barselsorlov

Når du har sendt dit ”Barselsskema”, vil du modtage en ”Barselsaftale” i din e-Boks. Barselsaftalen er en oversigt over det, du har ønsket i dit ”Barselsskema”.